Jak skanować zdjęcia

Fotografie to kęsy czasu, które można wziąć do ręki.

About

Zawsze używaj tylko rozdzielczości optycznej skanera! Im wyższa rozdzielczość tym lepszy efekt końcowy.

  • Flexslider
  • Flexslider
  • Flexslider
  • Flexslider
  • Flexslider

Dlaczego tak duża rozdzielczość skanowania?
Ponieważ daje to szansę na uzyskanie większej ilości szczegółów zdjęcia pomimo, że na pierwszy rzut oka nie widać żadnej różnicy między 300dpi a 2400dpi, daje to możliwość uzyskania lepszej jakości renowacji fotografii.

Skanowanie

Bardzo ważnym elementem w procesie renowacji zdjęć jest jego poprawne zeskanowanie. Ponieważ uszkodzenia zdjęć są bardzo zróżnicowane nie ma uniwersalnej metody skanowania zdjęć. Są jednak pewne wytyczne, które aby zdjęcie nadawało się do renowacji muszą zostać spełnione.

  • Skanujemy zdjęcia tylko w rozdzielczości optycznej skanera.
  • Najdłuższy bok zdjęcia po zeskanowaniu powinien mieć min 3000 pikseli
  • Zdjęcia czarno-białe należy skanować jako kolorowe RGB.
  • Po zeskanowaniu zdjęcia, powstały plik zapisujemy w formacie TIFF lub JPG bez kompresji.