Fotomanipulacja

…staraj się pokazać to czego bez Ciebie, nikt by nie zobaczył…

Fotomanipulacja to moja wizja różnych zdarzeń w innym mniej rzeczywistym świecie. Ponieważ to ingerencja w otaczającą nas rzeczywistość bez szkody dla niej samej, dlatego wydaje się, że ogranicza mnie tylko wyobraźnia.